Het Ouderencafé

Amsterdam-Oost
S4C-programma 2014

Al een paar jaar tovert Henna Trustfull iedere vrijdag in Wijkservicepunt Flevopoort een ruimte om tot het Ouderencafé. Daar zorgt ze voor koffie, oude plaatjes, bingo en andere activiteiten. Als ervaren vrijwilligster ontdekte Henna dat er vrijwel geen buurtinitiatieven in Amsterdam Oost waren voor ouderen, terwijl zij juist behoefte hebben aan activiteiten en een plek om elkaar te ontmoeten. Henna biedt ouderen – naast gezelligheid – een klankbord, en geeft hen een stem.

Ondersteuning Starters4Communities
Toen we Henna ontmoetten was ze al een tijdje in haar eentje bezig. De vraag was hoe het Ouderencafé kon professionaliseren en minder afhankelijk van Henna zou kunnen voortbestaan. De starters gingen direct hands-on aan de slag. Zo organiseerden ze activiteiten, regelden een fotograaf en verzorgden de muziek op bijeenkomsten. Starters werkten mee en zagen snel welke taken er lagen en hoe deze over vrijwilligers konden worden verdeeld. Zo wisten ze Henna te ontzorgen en het initiatief toekomstbestendiger te maken. Via de nieuwe verkoop van fortune cookies werden er ook wat extra inkomsten voor het Ouderencafé gegenereerd.

“De starters hebben ervoor gezorgd dat ik niet alles alleen hoefde te doen en hebben al de taken in het initiatief verdeeld, zodat de vrijwilligers een deel van mij overnamen. Ik heb nu het vertrouwen dat ik dingen kan loslaten.” Henna Trustfull

Een jaar na afloop van het Starters4Communities programma vertelt Henna hoe het gaat.

“Ik ben erg trots op hoe het Ouderencafé nu loopt! Ik heb een groep trouwe ouderen die iedere week langskomen. Zij nodigen hun kennissen uit die eerst naar de sportclub gaan en dan een kopje koffie komen drinken. Binnenkort organiseren we de eerste jazzmiddag!”

Henna geeft aan door de starters te zijn gesterkt om verder te gaan. Wel miste ze de wekelijkse besprekingen met de starters. Gelukkig komen ze nog af en toe langs!

Initiatiefnemer: Henna Trustfull
Starters: Felice Zevenbergen, Lisa Vlug, Renee Kleine Deters

Cijfer voor ondersteuning 9,0