Kopi Susu

Utrecht
S4C-programma 2016

Over Kopi Susu

Kopi Susi is veel meer dan alleen een biologische koffiezaak in Utrecht-West. Als laagdrempelig sociaal cultureel dagcafé in Lombok willen ze de arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen vergroten en invulling geven aan een inloopfunctie voor (buurt)bewoners die zich in meer of mindere mate in een sociaal isolement bevinden. Er is behoefte aan het versterken van Kopi Susu als bruisend centrum door de balans tussen het sociale karakter & ondernemerschap te versterken. Onder andere door meer te focussen op de zakelijke kant van Kopi Susu.

De starters en kopi susu
Al langere tijd was duidelijk dat het hier en daar ergens aan ontbrak bij Kopi Susu, maar een duidelijke oorzaak hiervan en een oplossing hiervoor waren bij Ellen nog niet duidelijk. Juist met de komst van de starters, die ieder een frisse blik hadden, kon er toegewerkt worden naar oplossingen. En daarmee naar een nieuwe start: een zaak creëren met duidelijke visie en een eigen identiteit.

Waar Ellen Vissers juist focuste op het verdienmodel, lieten de drie starters haar inzien dat de winst ergens anders te behalen viel. Door een klantenonderzoek op te zetten zorgden ze ervoor dat het “grijze” gebied waarin Kopi Susu zich bevond, helder werd.

“We kwamen tot het inzicht dat we door een opeenstapeling van dingen ons imago waren verloren, en zonder een duidelijke visie ook geen missie meer hadden. ” initiatiefnemer Ellen Vissers.

De drie starters dompelden zich onder in de wereld van Ellen en van Kopi Susu en ontdekten zo van alles waar Ellen in haar alledaagse bestaan overheen keek. Het moment waarop zij hun bevindingen aan Vissers voorlegden was volgens haar dan ook spannend voor de starters.

Hadden zij het met hun onderzoeken wel bij het rechte eind en konden ze dit wel zo openlijk naar Ellen uitspreken? Toch leidde wederzijds vertrouwen en een open houding tot een dialoog waarin alles besproken kon worden. Voor beide kanten een bijzondere stap in het samenwerkingsproces.

Voor Ellen voelde de komst van de starters dan ook als een steuntje in de rug, een duwtje in de goede richting waardoor Kopi Susu weer gesterkt werd in haar voortbestaan en er met nieuwe energie naar de toekomst gekeken kon worden.

“De starters voelden als een welkom klankbord op het moment waarop je als ondernemer zelf vastloopt of je handen vol hebt. Je kunt van alles met de starters bespreken maar ik ben van mening dat het altijd leidt tot nieuwe inzichten. Ja, cadeautjes moet je gewoon niet weigeren!”

Het resultaat

  • Er werd een behoefte onderzoek gedaan zodat het initiatief beter aansluit op de wensen van de doelgroep.
  • Er zijn nieuwe samenwerkingen gevormd ter versterking van het concept.
  • De visie en lange termijn doelen zijn in kaart gebracht.
  • Er is een marktonderzoek gedaan.
  • Het aantal gebruikers is toegenomen.
  • Er zijn nieuwe ideeën over mogelijke verdienmodellen.

De initiatiefnemer beoordeelde de ervaring met Starters4Communities met een 9,0 en het ondernomen werk door de starters met een 8,0

#arbeidsparticipatie #buurtinloop #horeca #visie #businessplan
Initiatiefnemer: Ellen Vissers
Website: www.kopisusu.nl
Starters: Julia van Montfort, Mine Sayda, Julius van Tongeren