Ons bereik

Starters4Communities wil met onze aanpak de volgende maatschappelijke doeleinden verwezenlijken;

  • D.m.v. sociaal ondernemen de kansen van starters op de arbeidsmarkt versterken.

Wij maken sociaal ondernemen toegankelijk voor starters op de arbeidsmarkt.Wij geven hen de tools en vaardigheden om voor zichzelf te beginnen, of als ondernemend professional aan de slag te gaan. De starters leren sociaal ondernemend te denken en te handelen, doen relevante werkervaring op, breiden hun professionele netwerken uit, ontdekken hun talenten en passies, en werken zo aan een sterke toekomst.

  • De impact, duurzaamheid en het bereik van ondernemende wijkinitiatieven vergroten.

Steeds meer mensen zijn op ondernemende wijze bezig met het aanpakken van lokale maatschappelijke vraagstukken. Veel van deze bottom-up initiatieven en opkomende sociale ondernemingen kunnen met wat extra hulp nog veel meer bereiken. Wij geven deze initiatiefnemers toegang tot de kennis, talenten, creativiteit en gedrevenheid van hoog opgeleide starters, om samen te werken aan sterkere wijkprojecten.

  • De opkomst van sociaal ondernemen in Nederland helpen versnellen.

Wij zien sociaal ondernemen als dé manier om de samenleving van onderaf en met een lange termijn visie te veranderen. Deze sector staat echter nog in de kinderschoenen. Met onze aanpak doen we een zee aan praktijkervaring op. Wij zetten onze ervaringsdeskundigheid in om sociaal ondernemen in Nederland een boost te gevenWebsite 1 jaar