Buurtkamer Corantijn

Buurtkamer Corantijn is een voormalige bedrijfsatelier en nu plek vóór en door de bewoners van de Postjesbuurt. De inrichting is volledig gericht op duurzaamheid. Het is een ontmoetingsplek en er worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo worden de ruimtes onder andere benut voor het spreekuur van de buurtcoördinator, Repair Café, zangcursussen en de workshop Restorative Circles.

Buurtkamer Corantijn

De starters werkten aan diverse zaken;

Er is een duidelijke handleiding en instructie waarin de marketingstrategie is uitgewerkt, die beproefd is, kan worden gebruikt en ingezet.

Er zijn nieuwe vrijwilligers aangesloten, er is veel gedaan om de naamsbekendheid van de Corantijn te vergroten en er is uitgebreid contact geweest met potentiele huurders en met partner organisaties. Er zijn al een aantal nieuwe gebruikers.

Er is een document waarin advies wordt gegeven over de aanscherping van het businessmodel en er is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. Bijvoorbeeld dat er flexwerkplekken zijn en dat een flexwerker het beheer van de ruimtes een dag per week op zich neemt in ruil voor een gratis werkplek.

Er zijn veel aanbevelingen gedaan aansluitend bij geïdentificeerde behoeftes van bewoners en ZZP’ers in de buurt.

 “De spirit en het enthousiasme van Starters4Communities is geweldig. Het mes snijdt aan twee kanten, een echte win-win situatie. De filosofieën van de Buurtkamer de Corantijn en S4C sluiten ook heel goed op elkaar aan. Het principe van eigen kracht. Wij hebben ook echt goede starters getroffen. We moeten de waarde van S4C niet onderschatten, het is een hele belangrijke dienst die zij de samenleving bieden, als service-product/sociale onderneming. Als ik er een prijskaartje aan zou hangen dan vind ik het ondernomen werk 15.000 euro waard.” – Catherine Giskes

Starters: Fleur Teitink, Ilja Kerkhof en Tamara Janmaat

Initiatiefnemers: Catherine Giskes, Frank Alexander, Harold Ytsma