De Sociale Rechtswinkel

logo

De Sociale Rechtswinkel is een initiatief van drie rechtenstudenten van de Haagse Hogeschool. Woonachtig in de Schilderswijk zagen ze dat de juridische brieven die veel buurtgenoten ontvangen vaak voor hen niet te begrijpen zijn. Terwijl de samenleving aan het juridiseren is, hebben burgers steeds minder financiële middelen om voor hun recht te behalen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, besloten ze tot het oprichten van de Sociale Rechtswinkel. De rechtswinkel is een lokaal loket waar mensen met al hun vragen en voor vertalingen terecht kunnen en ze worden doorverwezen en advies krijgen.

De starters werkten aan het vormen van partnerships, het vergroten van naamsbekendheid in de wijk, en het uitwerken van het huidige business model en mogelijkheden voor de toekomst.

“Starters4Communities heeft ons dat doen realiseren dat er meer mogelijk is. We hebben gespard over verdienmodellen en inkomsten, dat heeft ons geholpen. Daarnaast zijn we bewust geworden van onze mogelijkheden, onze pijnpunten en hoe we met een helicopterview kunnen kijken. Vooral op het gebied van ondernemerschap zijn we voorruit gegaan. Ik had dat niet voor ogen. Heel mooi.” – initiatiefnemer Omar

Initiatiefnemers: Irina en Omar

Starters: Inge, Marja en Dyana

Klik hier voor meer info