Veel gestelde vragen

Crowdfunding is Starters4Communities voornaamste bron van inkomsten. Wij hebben voor crowdfunding gekozen om de volgende redenen;

 We willen het programma toegankelijk houden voor iedere starter, ongeacht hun financiële situatie.

 We willen zelf kunnen bepalen in welke wijk we gaan werken. Waar is de meeste vraag naar ons programma? De locatie van ons programma wordt in eerste instantie bepaalt door de ondernemende bewoners en andere actieve partijen in de buurt.

 Voor iedere succesvolle crowdfund campagne is het volgende absoluut vereist; passie voor wat je wilt doen, doorzettingsvermogen, creativiteit en een groepsgevoel – als één team werken we samen naar ons einddoel. Door de deelnemers al voor de start van het programma te laten crowdfunden vindt er gelijk een zekere selectie plaats en gaan we alleen met de aller-gemotiveerdste deelnemers aan de slag!

 Wij willen onze werkwijze en financiële zaken zo transparant mogelijk houden. Hier vind je dan ook antwoorden op veel gestelde en soms kritische vragen. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Waar gaat het geld naartoe?

Starters4Communities biedt starters op de arbeidsmarkt een hoogstaand trainingsprogramma en coaching traject voor een periode van 4,5 maand. Dit maakt hun inzet mogelijk, en zorgt ervoor dat er goede resultaten met de bewonersinitiatieven worden bereikt! In totaal bestaat ieder programma uit 21 bijeenkomsten, waaronder 10 workshops gegeven door experts uit het veld. De opbrengsten van de crowdfunding campagne worden gebruikt om het volgende te kunnen bekostigen;

21 gefaciliteerde bijeenkomsten & workshops met alle gepaarde kosten zoals de facilitators, benodigde kantoorartikelen, trainingsmaterialen, catering & ruimte gebruik.

Programma coördinatie door onze ervaren freelance coördinatoren. Onze coördinatoren regelen alles vanaf begin tot het einde tot in de puntjes, en hier gaat veel werk in zitten. Hun werkzaamheden betreffen bijvoorbeeld; het selecteren van de meest geschikte wijk, locatie en initiatieven, de intake met de deelnemers, het opbouwen en onderhouden van sterke lokale netwerken, de crowdfund campagne in goede banen leiden, het coachen van de deelnemende starters, het begeleiden van de ondersteuning aan de bewoners, het opstellen van de programma content, regelen van geschikte trainers, verzamelen en opstellen van handige toolkits, co-facilitatie van bijeenkomsten, organiseren van de eindviering, en natuurlijk het uitvoeren van een uitvoerige evaluatie na afloop. Ieder programma wordt daarom ondersteund door twee coördinatoren, die 6 maanden lang 3 dagen per week werkzaam zijn bij S4C.

Organisatie, administratie en communicatiekosten. Dezen worden altijd lager gehouden dan 1% van het totale budget.

Hoewel de workshop facilitators en onze S4C coördinatoren voornamelijk uit hun passie werken en hun diensten tegen een vriendenprijsje aanbieden, geloven wij dat het voor iedere sociale onderneming essentieel is de juiste mensen ook te betalen voor hun werk. Onze Starters4Communities coördinatoren zijn veelal starters op de arbeidsmarkt die zelf aan een voorgaand programma hebben meegedaan.

Waarom zou ik S4C steunen?

We leven in een tijd van maatschappelijke en economische transitie. Het besef dat het anders moet én kan groeit. Om vernieuwing te realiseren is een nieuwe visie op werk, onderwijs, burgerschap en ondernemen nodig. Een wereld waarin maatschappelijke waarde creatie net zo belangrijk is als financiële waarde creatie. Een wereld waarin jonge professionals worden betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving, carrière en zo uiteindelijk de maatschappij van de toekomst.

Starters4Communities gaat samen met starters op de arbeidsmarkt, ondernemende burgers en diverse belanghebbenden aan de slag met bottom-up, maatschappelijke initiatieven. Door het leggen van nieuwe verbindingen, door zelf te ondernemen, door te leren van elkaar en over onszelf, komen we gezamenlijk tot innovatieve oplossingen voor de hedendaagse uitdagingen.

Tot slot is Starters4Communities een kleine en persoonlijke organisatie. Niet alleen ontvang je een tegenprestatie voor iedere donatie, je wordt tevens op de hoogte gehouden van de voortgang van het programma en uitgenodigd naar bijeenkomsten waar je zelf kennis kan komen maken met de starters en bewoners! Kortom, steun je Starters4Communities dan investeer je in de toekomst van ons allemaal.

Waarom starters, die zijn toch onervaren?

Dat klopt, onze starters hebben nog weinig werkervaring. De starters komen van verschillende opleidingen en achtergronden en zijn geen “experts” op het gebied van burgerparticipatie of ondernemen. Toch is dit juist de kracht van Starters4Communities! Jonge mensen kunnen met een open blik naar situaties kijken en misschien wel met een hele andere aanpak komen dan voorheen werd gehanteerd. Creativiteit, innovatie en oplossingsgericht denken, interdisciplinaire samenwerking, dat is de kracht van onze starters!

Waarom zou ik investeren in een buurt waar ik niet woon?

Je investeert in deze starters en in een buurt, beiden als onderdeel van een groter geheel. Starters4Communities staat voor een nieuwe aanpak; 1) het samenbrengen van burgerparticipatie en sociaal ondernemen en 2) een nieuw soort onderwijs, in de praktijk en met maatschappelijke impact.

Hoewel we in één specifieke wijk aan de slag gaan, gaat het veel meer om een andere aanpak en manier van denken. Hoe kan een burgerinitiatief ook de kwetsbaren in de samenleving ondersteunen en met minimale subsidie overleven? Hoe & wanneer kan een burgerinitiatief doorgroeien tot een sociale onderneming, en wanneer is dit gewenst? Welke rol kunnen studenten en starters spelen in (bewonersgestuurde) stadsontwikkeling? Hoe kunnen starters op de arbeidsmarkt een bijdrage leveren aan maatschappelijke en economische innovatie? Hoe kan er aan leren nieuwe betekenis worden gegeven? Leren in de praktijk en door zelf een bijdrage te leveren.

Met ieder programma werken we aan lokale, bottom-up initiatieven, maar tegelijkertijd worden deze onderliggende vragen geadresseerd. Door zelf te ondernemen – en met vallen en opstaan te leren wat er écht werkt. Op deze manier initiëren we verandering voor de toekomst en voor alle wijken in Nederland, waar je ook woont.

Waarom investeren in hoog opgeleide starters?

Nu kan je denken, zijn er geen andere doelgroepen die deze hulp harder nodig hebben? En natuurlijk, die zijn er zeker. Maar door te werken met hoger opgeleide starters mobiliseren we hun kennis en talent om juist ook die ‘kwetsbare” groepen te bereiken. Samen staan we sterker – iedereen heeft een rol te spelen. Door nieuwe verbindingen te creëren kunnen de geselecteerde bewonersinitiatieven nóg meer bereiken.

Bovendien hebben hoog opgeleide starters op de arbeidsmarkt het momenteel ook niet gemakkelijk. De kennis en vaardigheden vergaard tijdens hun opleiding sluiten niet altijd aan bij de realiteit van de arbeidsmarkt. Creativiteit, aanpassingsvermogen, een ondernemende houding, en uiteindelijk het vermogen om te kunnen innoveren, daar draait het in de 21ste eeuw echt om. Met Starters4Communities doen de starters deze vaardigheden op, en werken ze aan een sterke carrière als sociaal ondernemer of ondernemend professional.

Waarom heeft de buurt jullie nodig?

Met de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is er veel bezuinigd in de sociale sector. Steeds meer overheidstaken worden overgeheveld naar de gemeenten, die uiteindelijk meer moeten gaan bewerkstellen met minder geld. De burger krijgt hierin een belangrijke rol. We moeten meer zelf en meer samen gaan doen. Veel burgers willen dit ook, en de laatste decennia is er actief gevochten voor meer zeggenschap en regie over sociale dienstverlening. Bottom-up initiatieven springen als paddenstoelen de grond uit. Veel van deze burgerinitiatieven bereiken betere resultaten dan de grote instanties – beter in de zin dat ze goed kunnen aansluiten op de lokale behoeften en hun doelgroepen, flexibeler zijn en er geen geld verloren gaat aan bureaucratie en hoge salarissen.

Toch draaien deze burgerinitiatieven nog veelal volledig op subsidies en vrijwilligers. Om te kunnen overleven, en zeker om te kunnen professionaliseren, wordt het steeds belangrijker dat er ook andere financieringsbronnen voor deze wijkinitiatieven komen. Dit vergt een mentaliteitsverandering, en hier komen bovendien heel andere vaardigheden bij kijken. Veel ondernemende bewoners hebben weinig kennis van verdienmodellen, marketing en onderhandelen, of simpelweg niet de tijd om afstand te nemen van hun initiatief om te kunnen innoveren. Met Starters4Communities brengen we een gezamenlijk leertraject naar de wijk, om samen te kijken hoe deze initiatieven verduurzaamd kunnen worden. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de sociale diensten en activiteiten die hard nodig zijn, een kans krijgen te bloeien.

Gebruikt S4C de starters niet gewoon voor eigen gewin?

Het programma is absoluut geen “vrijwilligerswerk” waar de deelnemers voor crowdfunden, zij krijgen hier een trainingsprogramma voor terug dat tegen marktprijzen zeker 5000 euro zou kosten. Hoewel de coördinatoren en de workshop begeleiders een vergoeding krijgen – doen zij dit altijd tegen een “vriendenprijsje” en investeren zij veel passie-uren. Wij kunnen het programma alleen zo goedkoop aanbieden dankzij de steun van onze vele partners & fans die de workshops begeleiden of op andere wijze een bijdrage leveren.

Aan het eind van het programma hebben de starters praktische vaardigheden en werkervaring opgedaan, een sterker CV opgebouwd, hun professionele netwerken vergroot, meer zelfkennis over hun passies en talenten, en in veilige omgeving kennis gemaakt met sociaal ondernemen.

Hiernaast zijn veel starters als sociaal ondernemer of ondernemend professional gestart dankzij deelname.

 In 2014 voltooiden 70 starters onze programma’s. Zie hier een greep uit de resultaten!

31 starters vonden betaald werk of een opdracht op niveau!

17 starters zijn als freelancer gaan werken of hun eigen onderneming gaan opzetten.

9 starters konden aan de slag bij het S4C project waar zij aan werkten of bij een direct betrokken stakeholder.

12 starters vonden een andere betaalde baan, opdracht of traineeship dankzij een sterker CV/ vergroot netwerk/ aanbeveling of tip van een andere starter of vacature gevonden via S4C.

9 starters zijn bij S4C komen werken als (junior) programma coördinator.