Voor wie is het?

De samenleving en de maatschappelijke sector ondergaan grote veranderingen. Jullie organisatie wil mee veranderen met deze transities. Jullie organisatie herkend zich in het volgende profiel;

Actief in de zorg, welzijn, overheid of social enterprise sector.

Behoefte om op projectbasis jonge, talentvolle krachten in te zetten.

Behoefte aan vernieuwing rond verdienmodellen, bottom-up werken, community vorming, of sociaal ondernemen.

Wil om medewerkers mee te nemen in het ontdekken van nieuwe kansen.

Wat bieden wij?

Wij organiseren op maat gemaakte trajecten waarin we onze getrainde en uitblinkende jonge professionals inzetten om samen met jouw medewerkers aan de slag te gaan met een uitdagend vraagstuk. Met onze Starters4Communities programma’s trainen en coachen we starters op de arbeidsmarkt in bottom-up werken en ondernemende vaardigheden. Uit onze pool van nu 300 deelnemers, kiezen we de pareltjes uit om met jullie medewerkers en ons team aan de slag te gaan met een voorgelegde opdracht. Hiervoor hebben we twee trajecten ontwikkeld die op maat kunnen worden aangeboden;

S4C Innovatie Lab

In het Innovatie Lab gaan jullie medewerkers aan de slag met een innovatie vraagstuk: Het opzetten van een nieuwe dienst of product of het ontwikkelen van een nieuw business model voor bestaand aanbod. Stap voor stap vergroten we de slagingskans van het idee, door met de doelgroep, klanten en partners te ontwerpen en te valideren. Aan het eind van het traject:

Zijn er veel ideeën gegenereerd

Is de haalbaarheid van het idee getoetst in de praktijk

Staat het eerste business model

Is er een prototype ontwikkeld

Zijn jullie er klaar voor om de markt op te gaan

S4C Projectenbureau

In het Projectenbureau voeren onze S4C alumni samen met jullie medewerkers opdrachten uit. De energie van jonge enthousiastelingen koppelen we aan de ervaring van jullie medewerkers. S4C zet onze praktijkvoorbeelden en lean innovatie methodes in om het proces te ondersteunen. Samen pakken we projecten op rond:

Activering & behoefteonderzoeken

Zelfbeheer

Community building

Nieuwe verdienmodellen

Marketing en communicatie

Strategische partnerships

Beide trajecten zorgen ervoor dat er nieuwe energie, betrokkenheid en assertiviteit binnen het team ontstaat. Jullie medewerkers hebben nieuwe inspiratie en vaardigheden opgedaan, en zijn op een co-creërende manier gaan samenwerken buiten hun gebruikelijke rollen om. Zo zijn teams in hun kracht gezet om jullie organisatie wendbaarder te maken.

Interesse?

Meld je nu aan via onderstaand formulier: