Wat is sociaal ondernemen?
Sociaal ondernemen is ondernemen voor het behalen van een maatschappelijk en/of ecologisch impactdoel. De bestaansreden van een sociale onderneming is dus het positieve verschil dat de organisatie in de wereld teweeg wilt brengen.

De manier waarop het doel bereikt wordt is door te ondernemen. Wat ons betreft hoeft dit niet altijd vanuit een bedrijf, maar wel op financieel duurzame wijze. Een sociale onderneming biedt zelf een product of dienst aan en heeft een verdienmodel. Dat wil niet zeggen dat een sociale onderneming per definitie geen subsidie krijgt of financiering vanuit gemeenten of rijksoverheid.

Bij Starters4Communities stimuleren we vooral een sociaal ondernemende mind-set en vaardigheden. Ons doel is om met starters op de arbeidsmarkt, bewonersinitiatieven en organisaties te werken aan echte maatschappelijke impact op een duurzame manier.

Zelf willen we als rolmodel fungeren. Starters4Communities is een sociale onderneming met heldere impact doelstellingen en transparant over gemeten resultaten en financiën. We opereren als non-profit Besloten Vennootschap met een Raad van Advies. Meer informatie vind je op deze website bij “over ons”.


Lokaal Sociaal Ondernemen

Starters4Communities werkt aan lokaal sociaal ondernemerschap. Dit doen we met onze trainingsprogramma’s in sociaal ondernemen.  Hieronder zie je waar je bij jou in de buurt een programma kan volgen. Of klik op organisaties als jullie een sociaal ondernemend vraagstuk hebben.