impactprojecten

bksy

Mensen vertellen al eeuwenlang verhalen om een boodschap, kennis of idee over te brengen aan anderen. Verhalen raken, verbinden en zetten mensen in beweging. Maar hoe zet een sociale start‐up zijn eigen verhaal in de markt? Wie is de doelgroep? Waar bevindt deze zich en welke verhalen willen zij horen of lezen?

Met de Bksy app leen je boeken en leeservaringen van vrienden, familie, buurtgenoten, collega’s en andere like-minded Bksygebruikers. Via lokale Bksy Spots kun je de boeken en verhalen met elkaar uitwisselen en elkaar ontmoeten. Bksy wil deze
verhalen en kennis zo dicht mogelijk bij haar gebruikers brengen, via boeken en via mensen. Maar wie wordt de gebruiker?