stories

Thom Riksen – Van en met elkaar leren

Ondersteunen van kwetsbare groepen en het begeleiden van buurtinitiatieven, dat doet welzijnsorganisatie Divers uit Den Bosch. Sinds drie jaar werkt de instantie samen met Starters4Communities. Teammanager Thom Riksen ziet een trend in de samenleving ontstaan: “Mensen willen meer zelf gaan organiseren.”

Divers ondersteunt bewonersgroepen, mantelzorgers, ouders en doet onder andere jongeren-, en kinderwerk. Alles is gericht op de kwetsbare groepen in Den Bosch. Divers ziet dat er door recente bezuinigingen in de zorg steeds meer initiatieven vanuit de buurt zelf komen. “De overheid verwacht meer van de gemeente, en de gemeente verwacht meer van bewoners. Zij doen vervolgens een beroep op ons en zo speelt sociaal ondernemen een steeds grotere rol.” In Den Bosch zijn al verschillende buurtinitiatieven ontstaan, zoals bijvoorbeeld een buurttuin voor zowel tuinieren als een alternatieve vorm van dagbesteding.

Kansen vergroten
Zelf groeide Thom op in een achterstandsbuurt in Den Bosch. “Ik heb van jongs af aan gezien dat bepaalde groepen in onze samenleving niet mee kwamen en ik wilde hun positie verbeteren en kansen vergroten.” Daarom vindt Thom sociaal ondernemen ook zo belangrijk. Er worden nu veel initiatieven georganiseerd door de middenklasse maar de onderkant komt nog niet mee.

“Als welzijnswerkers proberen wij die twee groepen met elkaar in contact te brengen, zeker omdat het zelforganiserend vermogen bij de laatste groep kleiner is.”

Met elkaar leren
Sinds drie jaar werkt Divers samen met Starters4Communities en Thom is erg enthousiast. Starters4Communities biedt ondersteuning aan de wijkprojecten van Divers en helpt met bijvoorbeeld het commerciële aspect, de organisatie of logistieke kwesties. “De samenwerking is heel praktisch en het grote pluspunt is dat er zoveel jonge mensen bij Starters4Communities zitten. Ze hebben allemaal frisse en vernieuwende ideeën.” Thom noemt als voorbeeld het gebruik van sociale media, bepaalde vormen van organiseren en moderne technieken op het gebied van publiciteit. De samenwerking heeft volgens Thom een positief effect op zijn team: ze leren samenwerken met mensen uit een andere hoek en maken kennis met nieuwe theorieën. De werknemers van Divers volgen dezelfde trainingen als de starters. Ook buurtbewoners mogen meedoen.

“Je leert dus met elkaar in de praktijk en dat doet iedereen goed,”

Nieuwe ideeën
Hij ervaart de starters als leergierig en enthousiast. Sommigen van hen zijn volgens Thom niet gewend om met mensen met lage sociaal-economische achtergrond te werken. “Als je je op het sociale terrein begeeft is het belangrijk dat je je ervan bewust bent dat er een groep is die ondersteuning nodig heeft. Dat leren de starters goed in deze samenwerking.”

Thom vertelt dat de invloed op de wijkinitiatieven heel praktisch is en dat die met behulp van de starters grote stappen zetten.

“Ik hecht de meeste waarde aan het werken met mensen met nieuwe ideeën in combinatie met onze werkwijze, zodat we allemaal van elkaar leren.”

ontdek meer

The problem with global tourism

by Isabella Krammer Tourism accounts for about 5% of global carbon emissions, which are mainly caused by intensive air travel and accommodation heating, air-conditioning, and more. In addition to tourism’s climate impact, year-round overcrowding in popular holiday...

read more

‘Digital Detox’: van passie tot pilot

De fase van crowdfunding in onze programma’s leidt vaak tot bijzondere en inspirerende projecten. Zo ondernemen ook Fi en Margreet uit Den Haag er op los met hun concept voor ‘Digital Detox’ weekenden. Het concept is een mix van beide passies, zoals yoga, coaching en...

read more

Think global, act local

We kennen allemaal de uitdrukking “een beter milieu begint bij jezelf”. Wij geloven in deze gedachte en willen hem groter trekken: verander de wereld en begin bij jezelf… Maar hoe doe je dat? Wat kan jij als individu bijdragen aan grote maatschappelijke en duurzame...

read more

Van burgerparticipatie, naar verbinding en realisatie

Antje Tilstra, programma coördinator sociaal ondernemen bij Starters4Communities en één van de projectleiders van Wijkkunde, vertelt hoe zij verbinding leggen tussen verschillende partijen: “Wat voor vragen spelen er nu en waar loop je tegenaan? – Daar zijn wij bij Wijkkunde vaak benieuwd naar. In de maandelijkse gesprekken kunnen bewoners hun hulpvraag met ons delen. Gelijk aan het einde van het gesprek kunnen wij ze naar de juiste personen doorverwijzen binnen ons netwerk. Zo zijn wij een verbindende partij. Soms maken we gebruik van sociaal kapitaal en nodigen we bij de gesprekken de juiste mensen uit die veel ervaring hebben met een bepaald onderwerp. Zo wordt er expertise en ervaringen uitgewisseld. Aan het einde wordt er een verslag met actiepunten opgesteld, zodat zij direct verder kunnen”.

read more

Deep Democracy | Young Impactmakers

SUCCEED IN GROUP PROJECTS AND GET THE BEST OUT OF YOUR TEAM! Powerful group decisions are often the result of combining individual knowledge, talents, experiences and emotions. During this Young Impactmakers event, you will learn about the basics of the Deep Democracy...

read more

0